Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όλοι λένε, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή και φτωχή χώρα με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης.Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα.Παρακάτω προτείνουμε μερικές δυνατότητες εκμετάλλευσης της γεωγραφίας της χώρας μας.

1.Νησιά.

Η Ελλάδα διαθέτει το δεύτερο πιο σημαντικό αρχιπέλαγος στον κόσμο μετά από της Καραιβικής.Πέρα από την προφανή και δυστυχώς ανεκμετάλλευτη δυνατότητα της κρουαζιέρας, προτείνουμε.Επιλογή 100 ακατοίκητων νησιών και μακροχρόνια παραχώρηση τους σε εταιρίες για την δημιουργία αυτόνομων island resorts. Δωρεάν ενοίκιο και μηδενική φορολόγηση τους για τα πρώτα πέντε χρόνια και στην συνέχεια χρέωση ενός ρεαλιστικού ενοικίου και φορολογία 20%.Οι υποχρεώσεις της εταιρίας θα είναι,


 • 80 % των εργαζομένων θα είναι Έλληνες
 • Οι ενεργειακές ανάγκες τους θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ( ηλιακή ή αιολική ενέργεια )
 • Ανακύκλωση του νερού και βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων
Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν θα έχει τέτοιο επίπεδο τουρισμού και θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά για την χώρα με τεράστια κέρδη για την χώρα και για τις τοπικές αγορές αγαθών και εργασίας.

2. Αγροτικές εκτάσεις.

Το ελληνικό κράτος διαθέτει  τεράστιες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις. Προτείνουμε την μακροχρόνια παραχώρηση τους σε άλλες χώρες που έχουν έλλειψη χώρων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ολλανδία και το Ισραήλ.Στην Ολλανδία θα μπορούσαν να παραχωρηθούν εκτάσεις για την δημιουργία θερμοκηπίων παραγωγής λουλουδιών.Θα τους παραχωρήσουμε δωρεάν ενοίκιο και μηδενική φορολόγηση τους για τα πρώτα πέντε χρόνια και στην συνέχεια χρέωση ενός ρεαλιστικού ενοικίου και φορολογία 20%.Οι υποχρεώσεις της εταιρίας θα είναι,

 • 80 % των εργαζομένων θα είναι Έλληνες
 • Οι ενεργειακές ανάγκες τους θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ( ηλιακή ή αιολική ενέργεια )
 • Ανακύκλωση του νερού και βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων
 • Υποχρέωση εξαγωγής του 80 % της παραγωγής τους για να μην ανταγωνίζονται τους τοπικούς παραγωγούς.
3. Υπόλοιπες εκτάσεις γης.

Παραχώρηση εκτάσεων σε εταιρίες ενέργειας και κράτη (ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από την Γερμανία ) για την δημιουργία ενεργειακών πάρκων ανανεώσιμων πηγών. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις τους παρέχουμε, δωρεάν ενοίκιο και μηδενική φορολόγηση τους για τα πρώτα πέντε χρόνια και στην συνέχεια χρέωση ενός ρεαλιστικού ενοικίου και φορολογία 20%.Οι υποχρεώσεις της εταιρίας θα είναι,

 • 80 % των εργαζομένων θα είναι Έλληνες
 • Υποχρέωση πώλησης του 50 % της παραγωγής τους στην εσωτερική αγορά στην μέση ευρωπαϊκή τιμή της κιλοβατώρας.
Πέρα από τα οικονομικό όφελος για το κράτος και την ιδιωτική οικονομία, η χώρα θα καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών της από καθαρές πηγές, θα μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και θα βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

4. Πετρέλαιο.

Η Ελλάδα έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Ευρώπη μετά την Νορβηγία.Λόγω της κατευναστικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία μένουν ανεκμετάλλευτα.Προτείνουμε μια διακρατική συμφωνία Ελλάδος - Αμερικής με βάση το αραβικό πρότυπο.

 • Διαχωρισμός των κοιτασμάτων και ανάθεση τους
 • Πλειστηριασμός των κοιτασμάτων και καθορισμός του πλειοδότη
 • 20 % του τζίρου στο κράτος
 • Το 100% του κόστος των γεωτρήσεων και των συναφών επενδύσεων θα βαρύνει της εταιρίες
 • Υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των αναγκών της χώρας με περιθώριο κέρδους 5 %
 • Η Αμερική θα εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και θα δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη χώρα με επικεφαλής Έλληνες αξιωματικούς.
Σε περίπτωση άρνησης της Αμερικής, θα απευθυνθούμε στην Ρωσία και εάν αρνηθεί και αυτή  στην Γερμανία και στην Γαλλία.Σε περίπτωσης άρνησης τους η Ελλάδα θα παραχωρήσει όλα τα κοιτάσματα της στον ΟΗΕ, ο οποίος θα αποφασίσει την διαχείριση τους με υποχρέωση να διανείμει το 50% των κερδών σε τρόφιμα και φάρμακα σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου